Polityka prywatności

Celem wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), szanując Państwa prywatność, jak również dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Wasze dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

 1. Współadministratorami Waszych danych są Karolina Szwarc oraz Wojciech Szwarc jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Invilla Nieruchomości w Sopocie (81-866) przy ul. Adama Mickiewicza 41 (ADO lub Administrator). We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pomocą podstrony kontakt.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach:
  • przedstawienia oferty naszych usług, w przypadku przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub dostępnych środków kontaktu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działanie przed zawarciem Umowy);
  • obsługi pozostałych zapytań z formularza kontaktowego w zakresie odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (Nasz prawnie uzasadniony interes);
  • w pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu prawidłowego zawarcia umowy, prowadzenia korespondencji lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po zakończeniu tego okresu do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody będziemy przetwarzać do czasu jej odwołania.
 4. Przysługuje Państw prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 5. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu lub profilowania.
 6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty pomagające nam utrzymać serwis internetowy, np. dostawcy usług hostingowych. Dokładamy wszelkich starań, aby podmioty te działały zgodnie z RODO.
 8. Możemy korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, czyli profilowania. Będą to zewnętrzne programy analityczne, np. Google Analytics, które wykorzystują dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie umożliwia dopasowanie ofert i reklam do Państwa potrzeb.
 9. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Nie planujemy przekazania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Jednak w przypadku, gdyby dostawca usług hostingowych posiadał siedzibę poza EOG zapewniamy, że zadbamy o to aby dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego z RODO.

Nasi partnerzy

Mieszczańscy i wspólnicy
Invest Komfort
Kolorplus
Opinie naszych Klientów

We use cookies on this website. The standard settings of the web browser allow saving them on the User’s end device. Continue to use the website without changing any settings means that you give your consent to using cookies. More information in the Cookies Policy.

Rozumiem