Rentowność – co to właściwie jest?

13.01.2021
Rentowność – co to właściwie jest?

Większość inwestorów, w tym także osób kupujących nieruchomości kieruje się rentownością. Naturalnie każdy chce, aby była ona jak najwyższa. Warto wyjaśnić zatem kilka kwestii z nią związanych.  

Definicja

Rentowność – tak znam, wiem, wiem … to ta nowa …. ? Najprościej mówiąc – rentowność pokazuje jaki efekt osiągasz w stosunku do nakładów. Jest określana w %, dzięki czemu większości dobrze się kojarzy i łatwo można ją porównywać. Rentowność to parametr/wskaźnik, który pokazuje efektywność kapitału lub nakładów. Może być w ujęciu jednorazowym jak i w horyzoncie czasu. 
Wchodząc w szczegóły muszę wspomnieć, że tak naprawdę mamy kilka jej rodzajów. Podstawowe cztery wskaźniki to ROA, ROE, ROI i ROS. Każdy z nich pokazuje dochodowość w nieco innym ujęciu. Czasami jest to efektywność kapitałów własnych, a innym razem całego kapitału. Każdy z tych wskażników jest ważny, szczególnie gdy spojrzymy szeroko na różnorodność gospodarki. Należy korzystać z kilku opcji, tak aby mieć pełen obraz swojego biznesu. 
Kolejną studnią bez dna jest radosna twórczość księgowości. Koszty, amortyzacja i różne możliwości opodatkowania multiplikują w/w wskaźniki. Wniosek –  jeżeli ktoś mówi o rentowności warto dopytać co ma dokładnie na myśli i jak ją wylicza…  

Realia

Są grupy inwestorów, których interesują tylko inwestycje, gdzie „rentowność” wynosi min 25 %. Są to osoby, które np. szukają gruntu, budują na nim budynek, a następnie komercjalizują. Większość inwestorów nie posiadając takiej wiedzy, doświadczenia, czasu i kapitału, zadowala się niższą stopą zwrotu. 
Kolejna grupa inwestorów, która dysponuje wolnym czasem, kapitalem i akceptuje ryzyko szuka inwestycji z „rentownością” kilkunastoprocentową. Należą do nich np. zarabiający na cesjach, przeciętnych flipach czy inwestycjach w nietypowe budynki. 
Jest też grupa, która szuka bezpiecznych przystani i, co ważne, bezobsługowych. Dla nich inwestycja w nieruchomość ma zarabiać tyle, ile zarabiali kilka lat temu na lokacie czy chociażby rok temu na obligacjach korporacyjnych. Mówię tu o dochodowości na poziomie +/- 5 %. 

Generalna zasada

Im wyższa rentowność tym wyższe ryzyko (prawne, lokalizacji, płynności). 

Marcin Marczak, Senior Property Advisor

Nasi partnerzy

Mieszczańscy i wspólnicy
Invest Komfort
Kolorplus
Opinie naszych Klientów

We use cookies on this website. The standard settings of the web browser allow saving them on the User’s end device. Continue to use the website without changing any settings means that you give your consent to using cookies. More information in the Cookies Policy.

Rozumiem